bovid خاطره زندگی پزشکی ابراز علاقه

bovid: خاطره زندگی پزشکی ابراز علاقه عارف لرستانی همسر عارف لرستانی گفتگوی اختصاصی همسر عارف لرستانی حواشی درگذشت عارف لرستانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی میزان زیاد کردن حقوق‌ بازنشستگان تامین‌ اجتماعی تعیین شد

وزیر کار و رفاه اجتماعی از زیاد کردن 20 و نیم درصدی حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد.

میزان زیاد کردن حقوق‌ بازنشستگان تامین‌ اجتماعی تعیین شد

میزان زیاد کردن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تعیین شد

عبارات مهم : میلیون

وزیر کار و رفاه اجتماعی از زیاد کردن 20 و نیم درصدی حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد.

به گزارش صدا و سیما، ربیعی گفت: براساس مصوبه هیئت وزیران، حداقل حقوق این گروه از بازنشستگان هم به یک میلیون و 100 هزار تومان رسید.

میزان زیاد کردن حقوق‌ بازنشستگان تامین‌ اجتماعی تعیین شد

علی ربیعی با بیان اینکه درصد زیادی از بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل بگیر هستند، ارتقای قدرت خرید این گروه از جمعیت کشور را از برنامه های دولت در سال 96 دانست و افزود: دولت بعد از ترمیم حداقل حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح و کشوری ، این بار حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را زیاد کردن داد.

وی با بیان اینکه حداقل حقوق بازنشستگان 14 و نیم درصد زیاد کردن یافته هست، تاکید کرد : با احتساب این زیاد کردن حقوق درصورتی که دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی کمتر از یک میلیون و 100 هزار تومان باشد، شرکت تامین اجتماعی موظف است این کف حقوق را با زیاد کردن 8 درصد دیگر به یک میلیون و 100 هزار تومان برساند.

وزیر کار و رفاه اجتماعی از زیاد کردن 20 و نیم درصدی حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد.

ربیعی با بیان اینکه بارمالی این میزان زیاد کردن حقوق 2 هزار میلیارد تومان است ،محل تامین منابع مالی زیاد کردن حقوق بازنشستگان را مطالبات شرکت بازنشستگی از دولت دانست.

وی افزود: زیاد کردن حقوق جهت دیگر سطوح مزدی و کسانی که زیاد از یک میلیون و 100 هزارتومان دریافتی دارند 12 ونیم درصد هست.

واژه های کلیدی: میلیون | علی ربیعی | بازنشستگان | حقوق بازنشستگان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs